Regulamin konkursu fotograficznego „Małe Foto-Gwiazdy 2018”


 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Małe Foto-Gwiazdy 2018” jest „FOTO CENTRUM” Sławomir Trzeciak mieszczący się przy ul. Ks. J. Popiełuszki 13, 30-050 Skawina, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Udział w konkursie „Małe Foto-Gwiazdy 2018” mogą brać udział dzieci wieku od lat 4 do 6.
 3. Konkurs odbywa się w 6 cyklach tygodniowych w dniach od 19.02.2018 do 30.03.2018. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania konkursu.
 4. Zdjęcia biorące udział w konkursie wykonywane są wyłącznie przez Organizatora w Studiu Fotograficznym „FOTO CENTRUM” znajdującym się w Skawinie przy ulicy Ks. J. Popiełuszki 13.
 5. Uczestników chcących brać udział w konkursie można zgłaszać osobiście w Studiu Fotograficznym „FOTO CENTRUM” lub telefonicznie 572-455-800 od 12.02.2018 przez cały okres trwania konkursu.
 6. W przypadku zrezygnowania z umówionej sesji uczestnik powinien poinformować o tym Organizatora telefonicznie lub osobiście.
 7. Ilość miejsc w konkursie jest ograniczona.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sesji i przeniesienia jej terminu na inny dzień ustalony z Opiekunem.
 9. Uczestnicy biorący udział we wcześniejszych edycjach konkursu „Małe Foto-Gwiazdy” mają możliwość ponownego wzięcia udziału w kolejnej edycji „Małe Foto-Gwiazdy 2018”.
 10. Każdemu uczestnikowi wykonywana jest jedna mini-sesja zdjęciowa trwającą ok. 30 min. Ze względu na specyfikę pracy z dziećmi Organizator wybiera drogą selekcji ok 15-30 ujęć (ilość wybranych zdjęć jest uzależniona od współpracy z uczestnikiem), które zostają poddane obróbce komputerowej.
 11. Uczestnik w ramach konkursu otrzymuje jedną wybraną osobiście odbitkę zdjęcia w formacie 15×21 w terminie ustalonym z organizatorem. Wybrane ujęcie bierze udział w dalszej części konkursu.
 12. Nieodebranie zdjęcia może spowodować wykluczenie z konkursu.
 13. Głos na najlepsze zdjęcie można oddać w specjalnie stworzonej na potrzeby konkursu aplikacji na stronie http://foto-centrum.com.pl/konkurs przez okres jednego tygodnia.
 14. Każdy głosujący może oddać wyłącznie jeden głos na każdego uczestnika podczas trwania całego konkursu.
 15. Wszelkie próby łamania regulaminu będą niosły za sobą konsekwencję wykluczenia uczestnika z konkursu.
 16. O terminie rozpoczęcia głosowania uczestnicy dowiedzą się podczas odbioru zdjęcia lub śledząc profil poświęcony konkursowi na portalu Facebook: Małe Foto-Gwiazdy.
 17. Istnieje możliwość przyniesienia przez uczestnika własnych akcesoriów do zdjęcia (pluszak, zabawka itp.) jak również przebrania dla dziecka.
 18. Wszystkie zdjęcia które zostały wyselekcjonowane (patrz pkt 9) można zakupić w formie cyfrowej wg cennika Foto-Centrum.
 19. Wszystkie wyselekcjonowane pliki zdjęć będą archiwizowane przez Organizatora przez okres max. 3 miesięcy od daty wykonania. Po tym okresie mogą zostać usunięte z archiwum.
 20. Każdy z uczestników zostanie odpowiednio nagrodzony bez względu na wynik konkursu.
 21. Finał konkursu, w trakcie którego zostaną nagrodzeni laureaci z każdego tygodnia odbędzie się w sali kinowej lub teatralnej. O terminie Organizator poinformuje w trakcie trwania konkursu.
 22. Opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz imienia dziecka wyłącznie w celach związanych z przebiegiem i promocją akcji konkursowej.
 23. Właścicielem praw autorskich do zdjęć jest Organizator.
 24. Wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu będą przekazywane poprzez stronę https://www.facebook.com/malefotogwiazdy/.
 25. Portal społecznościowy Facebook nie jest organizatorem i nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na profilu konkursu.
 26. Zgłoszenia uczestnika do konkursu wiąże się z akceptacją regulaminu.
 27. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego.

error: Operacja zabroniona.